Język włoski,  Nauka,  Wszystkie wpisy

CZAS TERAŹNIEJSZY – zastosowanie i czasowniki regularne

Dzisiejsza lekcja przeznaczona jest dla osób początkujących i tych, które chcą sobie odświeżyć podstawy gramatyki języka włoskiego. Poznamy dziś zastosowanie czasu teraźniejszego (indicativo presente) i odmianę czasowników regularnych w języku włoskim.

ZASTOSOWANIE:

  • wydarzenia, które dzieją się teraz, w momencie mówienia

Il bambino piange. Dziecko płacze

Marco si sente male. Marco źle się czuje.

Nevica. Pada śnieg

  • wyrażanie czynności, które wykonujemy regularnie, opisywanie zwyczajów

Solitamente non bevo vino. Zwykle nie piję wina.

Il treno parte alle 10. Pociąg odjeżdża o dziesiątej.

Di solito mi sveglio alle 6. Zwykle budzę się o szóstej.

  • wyrażanie faktów, uniwersalnych prawd, praw fizyki itp.

Perché i giorni della settimana sono sette? Dlaczego jest siedem dni tygodnia?

L’acqua bolle a 100 °C. Woda wrze w stu stopniach Celsjusza.

  • wyrażanie bliskiej przyszłości (głównie w mowie)

Sabato mattina vado al mare. W sobotę rano jadę nad morze.

Ci vediamo domani. Widzimy się jutro.

  • czynności rozpoczęte w przeszłości, które trwają do dziś

Non mangio carne da due anni. Od dwóch lat nie jem mięsa.

Abito a Roma da 3 anni. Mieszkam w Rzymie od trzech lat.

  • opowiadając o przeszłości, np. narracja w bajkach

Dante nasce a Firenze nel 1265. Dante przychodzi na świat we Florencji w 1265.

Cappuccetto Rosso incontra un lupo e inizia a chiacchierare amabilmente con lui…Czerwony Kapturek spotyka wilka i zaczyna z nim przyjacielsko rozmawiać.

ODMIANA CZASOWNIKÓW REGULARNYCH:

Odmiana zależy od formy bezokolicznika. Wyróżniamy 3 zasadnicze typy odmiany w zależności od końcówki bezokolicznika: -are, -ere, -ire.


amare (kochać)prendere (brać)dormire (spać)*
io
tu
lui, lei/Lei
noi
voi
loro
amo
am
ama
amiamo
amate
amano
prendo
prendi
prende
prendiamo
prendete
prendono
dormo
dormi
dorme
dormiamo
dormite
dormono

Odmianę czasowników możecie sprawdzać również tu: https://www.coniugazione.it/

Niektóre czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -ire* przyjmują w 1., 2., 3. osobie liczby pojedynczej oraz w 3. osobie liczby mnogiej infiks isc:

W celu szybszego i przyjemniejszego przyswojenia tych zasad polecam również poniższe materiały. Są one po włosku, ale ich poziom dostosowany jest specjalnie do osób rozpoczynających przygodę z językiem włoskim, więc na pewno dacie radę.

Czasowniki które w bezokoliczniku kończą się na –care i –gare, dostają dodatkowo literę h w drugiej osobie liczby pojedynczej i pierwszej sobie liczby mnogiej, by zachować w wymowie dźwięk /k/ i /g/:

Nieco inaczej też zachowują się też czasowniki zakończona na –ciare, –giare i –gliare, by nie podwajać samogłoski “i”, którą mają już w temacie bezokolicznika:

Poniższe materiały pomogą wam w nauce i powtórce gramatyki:

https://www.youtube.com/watch?v=I_-fi3XOLPo

Zachęcam też do wykonania ćwiczeń ze strony:

http://www.impariamoitaliano.com/indicativo_presente.htmhttp://www.impariamoitaliano.com/indicativo_presente.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *