Przewodnik,  Wszystkie wpisy,  Wydarzenia

Paesologia jako sztuka zwiedzania

Paesologia (paese: wioska, miasteczko) to sztuka niespiesznego, uważnego zwiedzania i opisywania małych miejscowości. To spojrzenie na nie jak na centrum życia ściśle związanego z danym miejscem, jego historią, kulturą i obyczajami. Termin ten ukuł Franco Arminio – włoski poeta, pisarz i reżyser. Sam o sobie mówi, że jest właśnie paesologiem. Paesologię postrzega on jako pewną formę nauki. Franco Arminio opisuje procedurę paesologii, którą stosuje w praktyce: wysiada z samochodu, kieruje się do miejscowego baru (we Włoszech mają one szczególny wymiar kulturowy), rozmawia z lokalną ludnością, zadaje pytania burmistrzowi, opisuje domy i sklepy, przepisuje napisy na murach i sklepowe tabliczki. Zapisuje twarze, które spotyka, kształt roślin, a nawet kałuże, które towarzyszą tego dnia jego wizycie w miasteczku. To też sztuka obserwacji i refleksji, która jest wolna od powierzchownego zachwytu. To głębsze spojrzenie na dane miejsce, zagłębienie się w jego historię, kulturę, zwyczaje i problemy. Paesologia pozwala także zachować obraz miejsc, które coraz częściej ulegają przekształceniu, tracą swoją formę wraz z odchodzącymi starszymi mieszkańcami, młodymi wyjeżdżającymi za pracą. Miejsca te niebawem stracą swój aktualny kształt i atmosferę lub znikną całkowicie. Arminio opisuje też miejsca, które uległy zmianie lub zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi. W swej paesologicznej twórczości wykorzystuje on poezję do utrwalenia aktualnego obrazu i klimatu miasteczek.  Jeśli znacie włoski, zachęcam do zapoznania się z jego blogiem i pięknymi poetyckimi refleksjami nad znikającymi miejscami: https://comunitaprovvisorie.wordpress.com/

W tym roku w miejscowości Aliano (region Basilicata) odbędzie się święto paesologii – Festa della Paesologia – w dniach od 22 do 26 sierpnia. Oczywiście z udziałem Franco Arminio. Tu znajdziecie więcej informacji, jeśli chcielibyście osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu: https://www.lalunaeicalanchi.it/#1

źródła:

https://comunitaprovvisorie.wordpress.com/

http://www.treccani.it/vocabolario/paesologia_%28Neologismi%29/

https://it.wikipedia.org/wiki/Bar_Sport_(libro)

https://www.corriere.it/cronache/18_agosto_10/scoperta-basilicata-76cda2be-9c10-11e8-928f-aca0fa0687aa.shtml

https://piccolipaesi.wordpress.com/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *