Język włoski,  Nauka,  Wszystkie wpisy

Materiały dla osób studiujących italianistykę

Oto lista materiałów (podręczników oraz zasobów internetowych) dla osób studiujących italianistykę. Nawet jeśli nie zamierzacie studiować filologii włoskiej, ale interesuje was np. lingwistyka, historia Włoch czy sztuka, z pewnością znajdziecie tu coś dla siebie. Przejrzałam polskie i włoskie sylabusy przedmiotów dostępne na stronach internetowych wyższych uczelni. Materiały obejmują przedmioty związane z nauką języka (włoskiego oraz łacińskiego), filozofią, sztuką, historią Włoch, włoską literaturą i kinematografią. Na liście znajdziecie także podręczniki do nauki włoskiego od podstaw, które wykorzystywane są często na pierwszym roku filologii. Wiele materiałów jest również w języku włoskim. Lista będzie sukcesywnie rozwijana.

 • L’ italiano all’ universita’, Matteo La Grassa, Edilingua 2011 Kurs A1-A2, B1
 • Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano 1, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana; Libro dello studente + Quaderno degli esercizi, Roma, Edilingua, 2008.
 • Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane. Esercizi e giochi per imparare il lessico, Firenze, Alma Edizioni, 2004.
 • Corbeil J. C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-włoski, Poznań, Wydawnictwo LektorKlett, 2007.
 • Jenerowicz A., Giorgi C., Italiano. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Poznań, Wagros, 2000.
 • A. Moni, Scriviamo! Attività per lo sviluppo dell’abilità di scrittura elementare-intermedio, Edilingua.
 • T. Marin, Prova orale, Edilingua.
 • Ricci, M., Via della grammatica, Edilingua.
 • Język włoski. Nowe repetytorium. Słownictwo i ćwiczenia, oprac. A. Rylukowska, H. Florczak, Warszawa, Langenscheidt, 2007.
 • Salwa P., Szleszyńska M., Wybór idiomów włoskich, Warszawa, Wiedza Powszechna
 • L. Cantone, O. Cantone, L’avvocato di me stesso, Giunti Editore, 2007
 • D. Forapani, Italiano per giuristi, Alma Editore, 2003
 • L. McLoughlin, L. Pla, G. Schiavo, Italiano per economisti, Alma Editore, 2003
 • Bindi D., Conti E., Marsili C., Verbi in tasca. Esercizi sui verbi della lingua italiana, ELI, 2005.
 • Brasca L., Bernocchi R., 1000 esercizi di grammatica italiana, Editrice La Scuola, Brescia 2000.
 • Chiuchi A., Fazi M. C., Bagianti R., Le preposizioni, Guerra Edizioni, Perugia 2010.
 • Nocchi S., Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2011.
 • Bukowski P., Heydel M.(red.2009), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Krysztofiak M.,. Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań .
 • Pieńkos J.,Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków.
 • Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Tomaszkiewicz T., Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan
 • Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, 2000
 • Pluta A., Strategie uczenia się, Wyd. EPROFESS, Żory, 2010
 • Niemirowski Aleksander, Etruskowie, Wydawnictwo Łódzkie, 1983.
 • De Mauro T., Il linguaggio della critica d’arte, Firenze: Vallecchi1965.
 • Fergonzi F., Lessicalità visiva dell’italiano. La critica dell’arte contemporanea 1945-1960, Pisa: Scuola Normale Superiore 1996.
 • Finocchi R., Parole che dicono immagini. Fra critica e arti visive, Ariccia: Aracne 2005.
 • Furia P., Il lessico dell’arte. Pittura, scultura, architettura e dintorni, Milano: Ares 2003.
 • Mantovano F., L’italiano dell’arte, Perugia: Edizioni Guerra 1996.
 • Paolini C.,Faldi M., Glossario delle tecniche artistiche e del restauro, Firenze: Edizioni Palazzo Spinelli 2000.
 • Aristototele Retorica e poetica. (ed. 2004, a cura di Marcello Zanatta). Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese.
 • Barilli, Renato (2001) Corso di retorica: “l’arte della persuasione” da Aristotele ai giorni nostri. Milano, Mondadori.
 • Ellero, Maria Pia (1997) Introduzione alla retorica. Milano, Sansoni Editore.
 • Ellero, Maria Pia (2017) “Retorica. Guida all’argomentazione e alle figure del discorso”, Roma, Carocci
 • Granelli, Andrea e Trupia, Flavia (2014) “Retorica e business. Intuire, ragionare, sedurre nell’era digitale”, Egea.
 • Marazzini, Claudio (2001) Il perfetto parlare: la retorica in Italia da Dante a Internet. Roma, Carocci
 • Mortara Garavelli, Bice (2002) Manuale di retorica. Milano, Bompiani.
 • Pennacini, Adriano [a cura di] (1993) Retorica e comunicazione: teoria e pratica della persuasione nella societa’ contemporanea. Torino, Dell’Orso.
 • Raimondi, Ezio (2002) La retorica d’oggi. Bologna, Il Mulino
 • De Pasquale E., Il segreto del giullare : la dimensione testuale nel teatro di Dario Fo, Napoli 1999;
 • Fo D., Manuale minimo dell’attore, Torino 1987;
 • Fo D., Teatro, a cura di F. Rame, Torino 2000;
 • Gurgul M., Teatr Daria Fo, Universitas, Kraków 1997;
 • Le tradizioni popolari nelle opere di Pier Paolo Pasolini e Dario Fo, a cura di Lisa El Ghaoui e Federica Tummillo, Pisa 2014.
 • Pizza M., Al lavoro con Dario Fo e Franca Rame: genesi e composizione dello spettacolo teatrale 1996-2000, Roma 2006;
 • Pizza M., Il gesto, la parola, l’azione : poetica, drammaturgia e storia dei monologhi di Dario Fo, Roma 1996;
 • Trifone P., L’italiano a teatro: dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa 2000;
 • Balboni, Paolo E. (2017) Fare educazione linguistica. Attivita didattiche per italiano L1 e L2, lingue straniere e lingue classiche. Torino, UTET.
 • Bazzanella, C. A [cura di] (2002) Sul dialogo. Contesti e forme di interazione verbale, Milano, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA.
 • Boni, F. (2012) Sociologia della comunicazione interpersonale, Laterza, Roma-Bari.
 • Bonomi, I.; Masini, A.; Morgana, S. [a cura di] (2003) La lingua italiana e i mass media, Roma, Carocci.
 • Galatolo R. e Pallotti G. [a cura di] (1999) La conversazione. Un’introduzione allo studio dell’interazione verbale. Milano, Raffaello Cortina Editore
 • Goffman, Erving (1987) Forme del parlare. Bologna, Il Mulino.
 • Fele, G. (2007) L’analisi della conversazione, Bologna, Il Mulino.
 • Mantovani, Giuseppe (2008) Analisi del discorso e contesto sociale. Bologna, Il Mulino.
 • Ferroni Giulio, Storia della letteratura italiana, l’Ottocento, Einaudi (wyd. dowolne)
 • Ceserani Remo (et al.), Dizionario dei temi letterari. Vol. 1-III, Torino, UTET, 2007.
 • Todorov, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano 2000
 • Ceserani Remo, Il fantastico, Il Mulino, Bologna 1996 (2013)
 • Brunetta G.P., Il cinema italiano contemporaneo, Roma-Bari 2007
 • Miczka T. W Cinecittà i okolicach, Kraków 1993
 • Michelangelo Antonioni, pod red. Bogusława Żmudzińskiego, Kraków 2004
 • Siciliano E., Vita di Pasolini, Milano 2005
 • Bernardo Bertolucci w opinii krytyki zagranicznej, wybór i oprac. Tadeusz Miczka, Filmoteka Narodowa 1993.
 • Argan G.C., Storia dell’arte italiana, Sansoni, Firenze 2002.
 • Foremniak Katarzyna, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1-4 (1, 2, 3, 4), Preston Publishing, Warszawa 2015-2018.
 • Furia P., Il lessico dell’arte. Pittura, scultura, architettura e dintorni, Ares, Milano 2003.
 • Łysiak W., Wyspy zaczarowane, Chicago-Warszawa 1997.
 • Mantovano F., L’italiano dell’arte, Edizioni Guerra, Perugia 1996.
 • Paolini C., Faldi M., Glossario delle tecniche artistiche e del restauro, Edizioni Palazzo Spinelli, Firenze 2000.
 • Pinelli A., La storia dell’arte. Istruzioni per l’uso, Laterza, Roma_Bari 2014.
 • Carlo Goldoni, Teatr komediowy, przekł. J. Dygul, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2012.
 • Carlo Goldoni, Wstęp autora do pierwszego zbioru komedii, [w:] Idem, Teatr komediowy.
 • Carlo Gozzi, Miłość do trzech pomarańczy (fragm.)
 • Filippo Tommaso Marinetti, Manifest dramaturgów futurystycznych, [w]: O dramacie. Od Hugo do Witkiewicza: poetyki, manifesty, komentarze, red. E. Udalska, Warszawa 1993.
 • Luigi Pirandello, Sześć postaci w poszukiwaniu autora, tł. J. Adamski, [w:] Idem, Dramaty, Warszawa 1960.
 • Eduardo De FIlippo, Wielka magia, tł. A. Wasilewska, „Dialog”, nr 6, 1997.
 • Pier Paolo Pasolini, Manifest nowego teatru, [w:] O dramacie. Od Sartre’a do Mrożka: poetyki, manifesty, komentarze, pod red. E. Udalska, Warszawa 1997.
 • Dario Fo, Johan Padan odkrywa Amerykę, tł. A. Wasilewska, Wyd. Literackie, Kraków 1998.
 • Davide Enia, Italia : Brazylia 3:2, tł. E. Bal,[w:] Na jeden i kilka głosów sztuki włoskie, red. E. Bal, Kraków 2007.
 • Fausto Paravidino, Choroba rodziny M., tł. E. Bal, [w:] Trzy sztuki włoskie, red. J. Dygul, IBL PAN, Warszawa 2015.
 • Bal E., Cielesność w dramacie: teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje, Kraków 2007.
 • Gurgul M., Historia teatru i dramatu włoskiego. T. 2. Od XIX do XXI wieku, Kraków 2008.
 • Gurgul M., Teatr Daria Fo w latach 1959-1975, Kraków 1997.
 • Kireńczuk T., Od sztuki w działaniu do działania w sztuce: Filippo Tommaso Marinetti i teatr włoskich futurystów, Kraków 2008.
 • Łukaszewicz J., Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu, Wrocław 1997.
 • Miklaszewski K., Komedia dell’arte, czyli teatr komediantów włoskich XVI, XVII, XVIII wieku, Wrocław 1961.
 • Miszalska J., Surma-Gawłowska M., Historia teatru i dramatu włoskiego. T. 1. od XIII do XVIII wieku, Kraków 2008.
 • Nicoll A., W świecie Arlekina. Studium o komedii dell’arte, Warszawa 1967.
 • Od Hugo do Witkiewicza: poetyki, manifesty, komentarze, Warszawa 1993.
 • Od Sartre’a do Mrożka: poetyki, manifesty, komentarze, Warszawa 1997.
 • Z. Kubiak, Piękno i gorycz Europy. Dzieje Greków i Rzymian, Warszawa 2003
 • Maraton. 2500 lat od wielkiej bitwy. Grecja i Grecy epoki klasycznej, czyli korzenie Europy, „Polityka. Pomocnik Historyczny”, wyd. specjalne, 10/2010
 • M. Cytowska i H. Szelest, Historia literatury starożytnej, wyd. nowe pod red. M. Mejora, Warszawa 2006
 • J. Łanowski, Literatura starogrecka [w:] Dzieje literatur europejskich, t. I, Warszawa 1977
 • L. Rychlewska, Literatura rzymska, ibidem
 • Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999 i 2003
 • Słownik pisarzy antycznych, pod red. A. Świderkówny
 • K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1967
 • Mała encyklopedia kultury antycznej, pod red. Z. Piszczka
 • O. Jurewicz i L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1970
 • Winniczuk Maria, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, wyd. PWN, Warszawa, 1985
 • J. Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1960
 • Człowiek Grecji, pod red. J.-P. Vernanta, Warszawa 2000
 • Człowiek Rzymu, pod red. A. Giardina, Warszawa 1997
 • P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum 1990
 • Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997 i 2003
 • Beszterda, Ingeborga. 2007. La questione della norma nel repertorio verbale della comunità linguistica italiana: tra lingua e dialetti, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań – wybrane rozdziały.
 • Bugajski, Marian (red.). 1995. Norma językowa w polszczyźnie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra.
 • De Benedetti, Andrea. Val più la pratica. Piccola grammatica immorale della lingua italiana, Laterza, Bari.
 • Markowski, Andrzej (red). 2006. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – wstęp i część teoretyczna.
 • Miodek, Jan. 2001. O normie językowej [w:] Bartmiński, Jerzy (red.). Współczesny język polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 73-83.
 • Norma e lingua in Italia. Alcune riflessioni fra passato e presente. Incontro di studio (Milano, 16 maggio 1996). 1997. Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere – wybrane artykuły.
 • Serianni, Luca. 1986. Il problema della norma linguistica dell’italiano [w:] “Annali della Università per Stranieri” 7,
 • Marazzini, Claudio. 2004. Norma [w:] Beccaria, Gian Luigi (red.). Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica, Einaudi, Torino,
 • Marazzini, Claudio. 2004. Uso [w:] Beccaria, Gian Luigi (red.). Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica. Einaudi, Torino,
 • DARDANO, M (2009). Costruire parole. La morfologia derivativa dell’italiano. Bologna: Il Mulino.
 • SCALISE, S. / BISETTO, A. (2008): La struttura delle parole. Bologna: Il Mulino.
 • APRILE, M. (2005): Dalle parole ai dizionari. Bologna: Il Mulino.
 • GROSSMANN, M. / RAINER, F. (eds) (2004): La formazione delle parole in italiano. Tübingen: Niemeyer.
 • CORTELAZZO, M. A. (1990), Lingue speciali. La dimensione verticale. Padova: Unipress.
 • BECCARIA, G. L. (ed.) (1973): I linguaggi settoriali in Italia. Milano: Bompiani.
 • BERRUTO, G. (2006), Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. Roma, La Nuova Italia Scientifica.
 • DARDANO, M. / TRIFONE, P. (1995): Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli Editore.
 • DARDANO, M. (1996): Manualetto di linguistica italiana. Bologna: Zanichelli.
 • BONOMI, I. / MASINI, A. / MORGANA, S. / PIOTTI, M. (2005): Elementi di linguistica italiana. Roma: Carocci.
 • D’ACHILLE, P. (2003): L’italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino.
 • BECCARIA, G.L. (ed.) (1994-1996): Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica. Torino: Einaudi.
 • Apocalittici e integrati: 50 anni dopo dove va la televisione. Soverìa Mannelli, Rubbettino.
 • Bonomi I., Morgana S. (2016), La lingua italiana e i mass media. Nuova edizione. Roma, Carocci.
 • Eco U. (1963), Diario minimo. Milano, Bompiani.
 • Eco U. (1964), Apocalittici e integrati. Milano, Bompiani.
 • Eco U. (1976), Il superuomo di massa. Milano, Bompiani.
 • Eco U., wybór esejów (konkretne materiały będą udostępniane studentom podczas zajęć)
 • Lorusso A.M. (red.) (2015), 50 anni dopo Apocalittici e integrati di Umberto Eco. Roma, DeriveApprodi.
 • Ortoleva P. (2008), Il secolo dei media. Riti, abitudini, mitologie. Milano, il Saggiatore.
 • Alfieri G., Bonomi I. (2012), Lingua italiana e televisione. Roma, Carocci.
 • -Aragozzini A. (2017), Questa sera canto io. Splendori, miserie, passioni, tradimenti, segreti e trasgressioni in 50 anni di canzone italiana. Milano, La nave di Teseo.
 • Castronovo V., Tranfaglia N. (2008), La stampa italiana nell’età della TV. Dagli anni Settanta a oggi. Roma-Bari, Laterza.
 • Ciofalo G. (2011), Infiniti anni Ottanta. TV, cultura e società alle origini del nostro presente. Milano, Mondadori Università.
 • Colombo F. (2008), Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso. Roma-Bari, Laterza.
 • Forgacs D., Gundle S. (2007), Cultura di massa e società italiana. 1936-1954. Bologna, il Mulino.
 • Gervasoni M. (2010), Storia d’Italia degli anni Ottanta. Quando eravamo moderni. Venezia, Marsilio.
 • Manzoli G. (2012), Da Ercole a Fantozzi. Cinema popolare e società italiana dal boom economico alla neotelevisione (1958-1976). Roma, Carocci.
 • Menduini E. (2002), Televisione e società italiana 1975-2000. Milano, Bompiani.
 • Menduini E. (2016), Televisione e radio nel XXI secolo. Roma-Bari, Laterza.
 • Prandi M., Ferrari P. (2014), Guida al fumetto italiano. Autori personaggi storie. Bologna, Odoya.
 • Tosti A. (2016), Graphic Novel. Storia e teoria del romanzo a fumetti e del rapporto fra parola e immagine. Latina, Tunué.
 • Historia literatury włoskiej XX w., pod red. Joanny Ugniewskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • Brunetta G.P., Il cinema italiano contemporaneo, Roma-Bari 2007
 • Miczka T., Kino włoskie, Gdańsk 2009
 • Literatura włoska w toku, pod red. Hanny Serkowskiej, Wrocław 2006
 • Literatura włoska w toku, pod red. Hanny Serkowskiej, Warszawa 2011
 • Od Boccaccia do Tabucchiego, pod red. A. Gałkowskiego i A. Miller-Klejsy, Warszawa 2012
 • Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2007
 • Ciecierska-Zajdel B., Trening głosu. Praktyczny kurs dobrego mówienia, Edgard, Warszawa, 2000
 • Od Manzoniego do Maraini, pod. red. A. Gałkowskiego i A. Miller-Klejsy, Łódź 2012
 • Eco U., Apokaliptycy i dostosowani, Warszawa 2010
 • Ceserani R., Raccontare il postmoderno, Torino 1997
 • Helman A., Twórcza zdrada: filmowe adaptacje literatury, Poznań 1998
 • K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, W-wa 2008
 • Termine L., Storia del comico e del riso, Torino 2003
 • Balboni, Daloiso, Civiltà Italia, Perugia, Guerra,
 • Casadei, Federica (2004) Lessico e semantica. Roma, Carocci.
 • Dardano, Maurizio (2005) Nuovo manualetto di linguistica italiana. Bologna, Zanichelli.
 • Gaeta, Livio e Silvia Luraghi (2003) Introduzione alla linguistica cognitiva. Roma, Carocci.
 • Graffi, Giorgio e Sergio Scalise (2013) Le lingue e il linguaggio: introduzione alla linguistica. Bologna, Il Mulino.
 • Lepschy, Giulio (2002) La linguistica del Novecento. Bologna, Il Mulino.
 • Lo Duca, M. Giuseppa (2013) Lingua italiana ed educazione linguistica. Roma, Carocci.
 • Lombardi Vallauri, Edoardo (2004) “Per la redazione dei testi scientifici”, 19-41. In: Orletti, Franca (a cura di), Scrittura e i nuovi media, Roma, Carocci.
 • Palermo, Massimo (2015) Linguistica italiana. Bologna, Il Mulino.
 • Ponzio, Augusto (1997) Metodologia della formazione linguistica. Roma – Bari, Laterza.
 • Simone, Raffaele (2013) Fondamenti di linguistica. McGraw Hill Education.
 • Sobrero, A.A. e A. Miglietta (2006) Introduzione alla linguistica italiana. Roma – Bari, Editori Laterza.
 • Turchetta, Barbara (2000) La ricerca di campo in linguistica: metodi e tecniche d’indagine. Roma, Carocci.
 • M. Clark, Współczesne Włochy, Warszawa 2010
 • M. Brzozowski, Włosi. Życie to teatr, Warszawa 2014
 • P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Torino 1989 (wydanie 2006).
 • J. Stefanowicz, Włochy współczesne, Warszawa 1976
 • E. Galli della Loggia, L’identità italiana, Bologna 1998 (wydanie 2010)
 • A. Vitti, R. Morosini (a cura di), In Search of Italia. Saggi sulla cultura dell’Italia contemporanea, Pesaro 2003
 • G. Patota, Lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Il Mulino, Bologna 2002
 • C. Marazzini, Breve storia della lingua italiana, Il Mulino, Bologna 2004
 • C. Marazzini, La storia della lingua italiana attraverso i testi, Il Mulino, Bologna, 2006
 • P. D’Achille, Breve grammatica storica dell’italiano, Roma, 2001.
 • M. Maiden, Storia linguistica dell’italiano, Bologna 1998.
 • L. Renzi, A. Andreose, Manuale di linguistica e filologia romanza, Il Mulino, Bologna 2003
 • L. Serianni, P. Trifone, Storia della lingua italiana, Einaudi, Torino 1995.
 • P. Tekavčić, Grammatica storica dell’italiano, vol. I Fonematica, Bologna 1980.
 • R. Tesi, Storia dell’italiano. La formazione della lingua comune dalle origini al Rinascimento, Bologna 2007
 • Dardano M., Trifone P., Grammatica italiana con nozioni di linguistica (terza edizione),Bologna 1995.
 • Andorno C., Dalla grammatica alla linguistica. Basi per uno studio dell’italiano.Torino 1999.
 • Patota G., Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. Milano.2011.
 • Serianni L., (con la collaborazione di A. Castelvecchi) Grammatica italiana- suoni, forme, costrutti,Torino 1988.
 • Renzi L. (red.), Grande grammatica di consultazione,tomy I, II, III. Bologna 1988.
 • Serianni L., Della Valle V., Patota G., Schiannini D. Lingua comune la grammatica e il testo. Milano-Torino. Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 2011.
 • Malinowska M. Contenuti semantici del congiuntivo ruolo della modalità e dei fattori extralinguisticia nell’acquisizione della competenza comunicativa in italiano come l2. Kraków 1996.
 • Gamberini S., Herskovits P., Analisi e logica – eserciziario per lo sviluppo della competenza sintattica, Milano 1996.
 • M. Polacco, L’intertestualità, Laterza, Roma-Bari 1998
 • G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2014 (1982)
 • E. Rossi, Percorsi dell’intertestualità fra classico e moderno: Dieci categorie di trasformazione testuale, „Strumenti critici”, XV, 3/2000, s. 307-329
 • R. Nycz, Poetyka intertekstualna: tradycja i perspektywy, in: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski i R. Nycz, Universitas, Kraków 2012, s. 153-180
 • E. Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Universitas 2001
 • Rozan J. F., 2007, Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Tertium, Kraków
 • Tryuk M., 2007, Przekład ustny konferencyjny, PWN, Warszawa
 • Tryuk M., 2006, Przekład ustny środowiskowy, PWN, Warszawa
 • Tomaszkiewicz T., 2006, Przekład audiowizualny, PWN, Warszawa
 • Bogucki Ł., 2009, Tłumaczenie wspomagane komputerowo, PWN, Warszawa
 • Riccardi A., 2003͵, Dalla traduzione all’interpretazione, LED, Milano
 • Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa.
 • O dramacie – od Arystotelesa do Goethego, pod red. E. Udalskiej, PWN, Warszawa 1989
 • Bohdan Dziemidok, O komizmie, Książka i wiedza, Warszawa 1967
 • M. Pieri, La nascita del teatro moderno in Italia tra XV e XVI secolo, Bollati Boringhieri, Torino 1989
 • M. Maślanka-Soro, Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013
 • H. Bergson, Śmiech. Esej o komizmie, WL, Kraków 1977 (1924), wstęp: s. 5-39
 • E. Skwara, Historia rzymskiej komedii, Prószyński i spółka, Warszawa 2001.
 • M. Baratto, Realtà e stile nel “Decameron”, Neri Pozza, Vicenza 1970.
 • N. Borsellino, Rozzi e Intronati. Esperienze e forme di teatro dal “Decameron” al “Candelaio”, Bulzoni, Roma 1976
 • P. Szondi, Saggio sul tragico, Einaudi, Torino 1996
 • L. Allegri, Teatro e spettacolo nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari 1989
 • M. Picone, Baratteria e stile comico in Dante (Inferno XXI-XXII), w: Studi americani su Dante, a c. di G. C. Alessio e R. Hollander, Franco Angeli, Milano 1989
 • M. Maślanka-Soro, “Una beffa […] fatta da una donna a uno solenne religioso”: l’arte della manipolazione verbale ed emotiva nel “Decameron” III 3, w: “Studia Romanica Posnaniensia”, 45/1 (2018), s. 31-43.
 • E. Skwara, Przedmowa w: Eneasz Sylwiusz Piccolomini, Chrysis, Wyd. UW, Warszawa 2017, s. 9-68.
 • G. Inglese, Per Machiavelli, L’arte dello stato, la cofnizione delle storie, Carocci, Roma 2006, s. 181-265.
 • Bonomi I., Masini A., Morgana S, Piotti M., Elementi di linguistica italiana, Carocci Editore, 2003
 • D’Achille P., L’italiano contemporaneo, Il Mulino, 2006
 • Sobrero A., Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Laterza, 2004
 • Serianni L., Italiani scritti, Il Mulino, 2007
 • Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990
 • Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Słownik terminów literackich, Warszawa 1986
 • Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa, 1986
 • Markiewicz H., Główne problemy wiedzy o literaturze (różne wydania).
 • Andreoli A., L’abc della letteratura, Santoni, Firenze 1992 (terminologia włoska)
 • Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, wyd. II zmienione, Warszawa 1987
 • Culler J., Teoria literatury, Warszawa 1997, 2002
 • G.M. Anselmi, Luoghi della letteratura italiana, Mondadori bruno, 2003
 • Sambugar, Ermini, Leggere Europa – dall’illuminismo ai giorni nostro, La Nuova Italia
 • Sambugar, Ermini, Leggere Europa 2, Dal Medioevo all’età barocca, La Nuova Italia 

materiały online:

 1. Bibioteka cyfrowa (różne języki: łacina, włoski, polski, hiszpański, niemiecki):http://www.intratext.com/ITA/
 2. Biblioteka łacińska: http://www.thelatinlibrary.com/
 3. http://www.progettovidio.it/
 4. https://www.urbisetorbis.org/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *